Izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor: | Objava: 27.07.2005Zavezance za DDV seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. 

Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV) v 23. členu predvideva, da mora zavezanec za DDV pri določanju davčne osnove, ki je v tuji valuti, upoštevati srednji tečaj Banke Slovenije na dan nastanka davčne obveznosti. Ta določba je natančneje obravnavana v Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: Pravilnik).  

Spremembe Pravilnika prinašajo poenostavitve glede upoštevanje tečaja tolarja, kjer novi pravilnik omogoča zavezancu za DDV možnost izbire med dvema načinoma, kot jih izrecno opredeljuje obravnavana sprememba pravilnika. 

Spremembe so tudi pri tolmačenju določb o prodaji blaga na daljavo. Pri opravljanju dobave blaga v druge države članice EU se za kraj opravljene dobave šteje kraj, kjer se odpošiljanje oziroma prevoz konča. Davčni zavezanec je tako po novem dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa za vsako državo članico posebej. 

Pri prodaji blaga na daljavo je za države članice določen vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah iz drugih držav članic. Davčni zavezanec, ki preseže omenjeni limit, je pristojnemu davčnemu organu dolžan poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici najkasneje do 31. januarja leta po poteku leta, v katerem je opravil dobave. 
 
Če se je zavezanec odločil za obračunavanje DDV v smislu 15. a člena (4. odstavek) ZDDV, mora pristojni davčni organ najkasneje do 31. januarja v letu po poteku leta, v katerem so bile opravljene dobave:
- obvestiti o letnem prihodku iz prodaje v vsaki posamezni državi članici;
- obvestiti o obdobju, za katero se je odločil obračunavati DDV v namembni državi članici;
- sporočiti identifikacijsko številko za DDV;
- sporočiti ime, priimek in naslov v namembni državi članici. 

VELJAVNOST:
Od 9.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS 60/2005)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS 17/2004, 45/2004, 84/2004, 122/2004)
Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS 25/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *