Izvajanje Zakona o trošarinah

Avtor: | Objava: 25.05.2005Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah je pomemben predvsem za zavezance za plačilo trošarine.  

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah so v večjem delu namenjene zgolj jasnejšemu zapisu določb.  

Črtana je določba 6. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, ki je določala poseben postopek za pošiljanje dokumentov za tisto trošarinsko blago, ki ga dokumentacija ne more spremljati na celotni poti (na primer gibanje blaga preko fiksnih cevovodov). 
 
Dodano je novo poglavje, ki se nanaša na zavarovanje plačila trošarine pri pooblaščenemu prejemniku (trošarinski zavezanec, ki ima dovoljenje carinskega organa, da v okviru svoje dejavnosti prejema trošarinske izdelke od osebe iz druge države članice pod režimom odloga plačila trošarine) oziroma nepooblaščenemu prejemniku in sicer se določajo:
- instrumenti za zavarovanje plačila trošarine;
- obveznosti, ki se lahko zavarujejo;
- višina zavarovanja obveznosti pooblaščenega prejemnika in
- višina zavarovanja nepooblaščenega prejemnika. 

V okviru novega poglavja je določeno, da se z instrumenti zavarovanja, ki jih določajo Zakon o davčnem postopku in Pravilnik o načinu predložitve instrumenta za zavarovanje in kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti, lahko zavaruje:
- plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki jih pooblaščeni prejemnik oziroma nepooblaščeni prejemnik prejema pod režimom odloga plačila trošarine in
- plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil instrument za zavarovanje položen. 

Višino zavarovanja obveznosti pooblaščenega oziroma nepooblaščenega prejemnika določi carinski organ
in sicer:
- za pooblaščenega prejemnika v višini možnega trošarinskega dolga za izdelke, ki se prejemajo pod režimom odloga plačila trošarine, v davčnem obdobju;
- za nepooblaščenega prejemnika tako, da ustreza višini trošarinskega dolga za izdelke, ki jih nepooblaščeni prejemnik prejema po režimu odloga plačila trošarine. 

VELJAVNOST:
Od 14.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona
o trošarinah (UL RS 47/2005)
Zakon o trošarinah (UL RS 103/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *