Izvršba na več dolžnikovih računov

Avtor: | Objava: 28.05.2004Podjetniki morate plačila svojih dolžnikov pogosto izterjati s pomočjo izvršbe. Pogosto se dogaja, da ima vaš dolžnik odprtih več poslovnih računov pri različnih bankah. Ko boste zoper njega vložiti izvršilni predlog, obstaja bojazen, da bo dolžnik sredstva z računa, na katerega nameravate z izvršbo poseči, prenesel na drug račun in se tako izognil rubežu. Kako se lahko zavarujete, da dolžnik ne bo mogel prenašati sredstev med računi?  

Če ima dolžnik odprtih več poslovnih računov pri različnih bankah, lahko v enem predlogu za izvršbo upnik predlaga izvršbo na vse račune dolžnika. Če bo sodišče predlogu za izvršbo ugodilo, bo sklep o izvršbi poslalo vsem bankam, ki vodijo račune za dolžnika in jih je upnik navedel v izvršilnem predlogu.  

Banke morajo nato zarubiti sredstva do višine izterjevane terjatve ter ta denar prenesti na dolžnikov račun pri tisti banki, ki je prva navedena v sklepu o izvršbi (ponavadi je to tudi prva banka, ki jo upnik navede v svojem predlogu za izvršbo). Tako se dolžnik ne bo mogel izogniti plačilu s prenosom sredstev med računi, saj bodo vse banke, pri katerih ima odprt račun, prenesle sredstva na eno samo banko, ki bo nato opravila poplačilo upnika. Banka, pri kateri se zbira denar, bo preostale banke obvestila, ko se bo nabralo zadosti sredstev za poplačilo upnika, da bodo prenehale rubiti in prenakazovati dolžnikova sredstva. V primeru, če ima posamezna banka, ki vodi dolžnikov račun, v svoji evidenci že druge sklepe o izvršbi in je zato že blokirala dolžnikova sredstva, teh sredstev ne sme prenesti na drugo banko, dokler niso poplačani prejšnji sklepi o izvršbi.  

Banke so pri poplačevanju upnika dolžne upoštevati vrstni red poplačila terjatev in sicer po vrstnem redu, kot je prejela sklepe o izvršbi. Tako se v praksi lahko zgodi, da bo banka prejela sredstva od drugih bank na podlagi upnikovega sklepa o izvršbi, sredstva pa bodo porabljena za poplačilo sklepov o izvršbi, ki jih ima banka v evidenci že od prej, in ne za poplačilo upnikovega sklepa! 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (UL RS 51/98, 11/99, 89/99, 11/2001, 75/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *