Izvrševanje sklepa o prisilni izterjavi za davčne obveznosti

Avtor: | Objava: 10.01.2003V kolikor imate neplačane obveznosti, ki se izvršujejo v okviru postopka davčne prisilne izterjave, bo postopek potekal tako, kot je navedeno v nadaljevanju.

Ko izvajalec plačilnega prometa prejme sklep o prisilni izterjavi, zarubi sredstva na dolžnikovih računih do višine navedenega dolga ter šele po prejemu potrdila o izvršljivosti prenese ta sredstva na davčni račun. Izvajalec plačilnega prometa najprej rubi v breme transakcijskega računa, če pa ta sredstva ne zadoščajo, lahko rubi tudi v breme drugih računov ali iz sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev.

Izvajalec plačilnega prometa, ki je na sklepu napisan na prvem mestu, ima status primarnega izvajalca.Vsi ostali izvajalci prenesejo zarubljena sredstva na račun pri primarnem izvajalcu. Primarni izvajalec pa je ostale izvajalce dolžan obvestiti o tem, da sredstva zadostujejo za plačilo dolga ter da naj prenehajo z nakazili.

Nihče od izvajalcev ne more rubiti iz deviznih računov, dokler ne dobi podatka, da tolarska sredstva ne zadoščajo.

V primeru, da k izvajalcu plačilnega prometa hkrati prispeta sklep o izvršbi sodišča in sklep o prisilni izterjavi, ima davčni dolg praviloma prednost.

Obravnavani Pravilnik morajo upoštevati vsi izvajalci plačilnega prometa - banke, hranilnice ali druge pravne osebe, ki opravljajo finančne storitve in imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa.

VELJAVNOST:
Od 26.10.2002, uporabljati pa se začne 1.1.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti
(UL RS 91/2002)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/02)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *