Izvršnica za boljšo plačilno disciplino

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.07.2012

Z novim ZPreZP-1 in izvršnico bo upnikom podjetij, ki imajo denar, omogočeno, da bodo s tem instrumentom brez sodnih mlinov pri banki dosegli poplačilo.Vse od maja lahko na spletnih straneh ministrstva za finance prebiramo predlog Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPre-1) z delovno oznako EVA: 2012-1611-0110, ki naj bi vzpostavil normalno plačilno disciplino in odpravil vrsto pomanjkljivosti dosedanjega zakona.
 
V letu 2011 smo v skladu z določbami Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih dobili Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP – Uradni list RS, št. 18/2011). ZPreZP je bil izraz dejstva, da se je veliko plačil opravilo pozneje, kakor je bilo dogovorjeno, predvsem pa je med podjetji vladala velika nelikvidnost, kar je oviralo konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov.
 
Temeljni namen ZPrezP je bil izboljšati plačilno disciplino. Že v prvem mesecu izvajanja zakona je bilo ugotovljeno, da ta ni dosegel svojega namena, kar se je odrazilo tudi v številnih predlogih, ki jih je prejelo ministrstvo za finance.
 
Zbornice (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Zbornica davčnih svetovalcev in Zbornica računovodskih servisov) so predvsem ugotavljale, da:
·    so se po uvedbi ZPreZP plačilni roki podaljšali,
·    je ZPreZP povečal administrativne obremenitve,
·    so tudi nekdanji dobri plačniki, namesto da bi dolg plačali, čakali na morebitno pobotanje (nedenarno plačilo) v obveznem večstranskem pobotu.
 
Obveznemu pobotu so nasprotovale vse zbornice razen Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki predlaga, da se celo poveča pogostost obveznega večstranskega pobota z zgolj prvega meseca po nastanku zamude na vsak mesec do poplačila obveznosti, v zvezi s katero je dolžnik v zamudi. OZS tudi meni, da bi bil obvezni večstranski pobot bolj učinkovit, če bi bil zagotovljen učinkovit nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vpisa v pobot.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *