Javna naročila male vrednosti morajo biti odslej odprta za vse potencialne ponudnike

Avtor: | Objava: 05.08.2004Javna naročila morajo obvezno objavljena v uradnem listu. Izjema od tega načela javne objave pa velja v primerih, ko vrednost naročila za blago ali storitve ne presega 10 mio SIT, za gradnje pa 20 mio SIT. V teh primerih naročnik oddaja naročila po internem pravilniku o oddaji naročil male vrednosti, naročila pa ni potrebno objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.  

Do sprejema Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti, je bil interni pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti v veliki meri prepuščen volji naročnika. V praksi se je to pogosto odražalo tako, da je naročnik v pravilniku določal take načine in postopke oddajanja javnih naročil male vrednosti, ki so večini potencialnih ponudnikov onemogočale sodelovanje v postopku in dejansko favorizirale ponudnike, ki jih je naročnik neposredno pozval k oddaji ponudbe (npr. pisno, po telefonu, …). S sprejemom zgoraj navedene uredbe pa se situacija v pomembni meri spreminja

Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti je zelo pomembna za podjetnike, saj določa dve pomembni pravili, ki jih naročnikom pri oddaji naročil male vrednosti dosedaj ni bilo potrebno upoštevati.  

Prva pomembna novost je ta, da mora biti sodelovanje v postopku javnih naročil male vrednosti omogočeno vsakemu zainteresiranemu ponudniku, in sicer ne glede na to, ali ga je naročnik k oddaji ponudbe izrecno povabil ali ne. To pravilo potencialnim ponudnikom dejansko omogoča, da prevzamejo lastno iniciativo v zvezi z določenim poslom.  

Druga pomembna novost je ta, da mora naročnik vsakomur, ki je za to zainteresiran, omogočiti vpogled v interni pravilnik o javnih naročilih male vrednosti. To bo vsem potencialnim ponudnikom omogočilo, da se seznanijo s pravili oddaje naročil male vrednosti in tako ustrezno odreagirajo v primerih, ko jih naročnik neupravičeno diskriminira.  
 
Glede na dejstvo, da javna naročila male vrednosti predstavljajo izjemno pomemben segment javnih naročil (preko 90% razpisov je oddanih prav na ta način), pomeni sprememba pravil za podjetnike bistveno večjo možnost za sodelovanje v teh postopkih. 

Naročniki, ki jih zavezuje Zakon o javnih naročilih, morajo svoje interne pravilnike o javnih naročilih male vrednosti uskladiti z navedeno uredbo v roku enega meseca po sprejetju predpisa. Od takrat dalje pa morajo podjetniki, ki jih zanima sodelovanje na teh razpisih, sami poskrbeti za to, da bodo pridobivali informacije o aktualnih razpisih javnih naročil male vrednosti, saj le-ti ne bodo javno objavljeni.  

VELJAVNOST:
Od 31.7.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti
(UL RS 84/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *