Je pogodba obvezna?

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 02.06.2011Začeli bomo z dejavnostjo oddajanja strojev v dnevni najem. Zanima me, ali je dovolj, če nam najemnik preda naročilnico, ali pa moramo z vsakim najemnikom skleniti pogodbo. Slednja je seveda koristna v primeru poškodb strojev ali drugih težav. Toda ali je pogodba tudi po zakonu obvezna?
 
Sklenitev najemne pogodbe za najem strojev po zakonu ni obvezna, je pa priporočljiva, saj boste z njo dokumentirano uredili vsa razmerja, ki so za tak poslovni odnos pomembna - denimo čas trajanja najemnega razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank, višino najemnine, odgovornost najemnika v primeru poškodbe ali uničenja stroja, potencialno obveznost zavarovanja ipd. Najemno oziroma zakupno pogodbo sicer ureja Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 97/2007- UPB1) v členih 587-618.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *