Je vaš arhiv računov urejen?

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.07.2007

Hranite račune dovolj dolgo? Roki zastaranj so namreč zelo različni - od enega leta pa vse do trajnega hranjenja.Da ne bo nejasnosti glede hranjenja računov, vas bomo spomnili na nekaj določb, ki določajo rok zastaranja terjatev, torej rok, ki določa najkrajšo dobo hranjenja računov, obračunov, izjav ali pogodb, s katerimi dokazujemo upravičenost za plačilo ali dokazujemo že izpolnjeno obveznost. 

Splošni zastaralni roki za izpolnitev terjatev so določeni z določbami od 346. do 357. člena Obligacijskega zakonika (OZ) (Uradni list RS, št. 83/2001 do 28/2006), ki jih lahko razvrstimo glede na roke zastaranja oziroma najkrajše dobe hranjenja dokazil:

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *