Kaj je podjetnikom prinesla nova davčna reforma

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 12.01.2007Pri obravnavi sprememb, ki jih je davčna reforma prinesla podjetnikom naj se koncentriramo na temeljne zakone, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo, in sicer Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDDPO-2), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDDV-1) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDoh-2).  

Zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb je pravna oseba (rezident ali nerezident) s sedežem poslovodstva in virom dohodkov v Sloveniji, oziroma dobiček rezidenta ali nerezidenta dosežen v Sloveniji z opravljanjem dejavnosti v poslovni enoti v Sloveniji, če ta dejavnost traja najmanj 12 mesecev, obstajajo pa tudi izjeme. Praviloma davčni zavezanec ugotavlja svojo davčno obveznost v davčnem obdobju enega leta, izbranega davčnega obdobja pa zavezanec ne sme spreminjati tri leta (prej pet let). 

Davčna obveznost davčnega zavezanca je določena s presežkom prihodkov nad odhodki – torej z dobičkom, kamor pa novi zakon uvršča tudi pripis dobička poslovni enoti in presežek iz prevrednotenja v letu prenosa sorazmerno z obračunano amortizacijo. V skladu s 15. členom ZDDPO-2 dokumentacije o primerljivih tržnih cenah pri poslovanju s povezanimi osebami ni potrebno voditi, je pa zelo zaželena, saj omogoča dokazljivost izbrane metode določanja transfernih cen v praktično vsakem trenutku, ne glede na čas pregleda davčnega nadzornega organa.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *