Kaj lahko opredelite kot poslovno skrivnost

Avtor: | Objava: 24.09.2004V praksi poslovanja podjetja se vam pojavi problem, kako določiti, kateri podatki naj bi se šteli za poslovno skrivnost in kdo vse mora biti o tem obveščen, da ne pride do razkritja poslovne skrivnosti. Ali obstajajo kategorije podatkov, ki v nobenem primeru ne morejo biti določeni kot poslovna skrivnost? 

Kot poslovno skrivnost Zakon o gospodarskih družbah šteje podatke, ki jih lahko razdelimo v dve skupini: 

1. Podatki, ki jih družba s pisnim sklepom sama opredeli kot poslovno skrivnost, ne glede na njihovo vsebino oz. pomen ter s tem sklepom seznani družbenike, delavce in člane organov ter druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost. 

2. Podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba; pri teh podatkih je torej odločilna njihova vsebina oz. pomen. Za razkritje podatkov iz te točke odgovarjajo družbeniki, delavci in člani organov ter druge osebe, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatka.  

Kot poslovno skrivnost nikakor ne morete opredeliti:
- podatkov, ki so po zakonu javni,
- podatkov o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.  
 
PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 57/2001, 50/2002, 93/2002, 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *