Kaj vse lahko izterjuje davčna uprava

Avtor: | Objava: 04.06.2004Podjetnike seznanjamo z možnostmi, ki jih ima Davčna uprava pri izterjevanju obveznosti od davkoplačevalcev.  
 
Davčna uprava tako lahko pobira in izterjuje:
- davčne obveznosti, ki jih predpiše država, samoupravna lokalna skupnost ali pa Evropska skupnost;
- prispevke za socialno varnost, ki so prihodki proračuna;
- prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, ki so prihodek ZPIZ-a in ZZZS-ja, če tako določajo drugi predpisi;
- članarino različnih zbornic in sicer Obrtne, Gospodarske ter Kmetijsko-gozdarske zbornice.  

Davčna uprava članarine za te zbornice ne more pobirati in izterjevati zgolj na podlagi zakona, ampak mora z vsako od teh zbornic skleniti posebno pogodbo v kateri bodo določena tudi nadomestila, ki jih bo zaračunavala davčna uprava na podlagi dejansko nastalih stroškov postopka.  

Zakon o davčni službi velja od 29.5.2004, uporablja pa se od 1.1.2005.
 

VELJAVNOST:
Od 29.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o davčni službi (UL RS 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *