Kakšno kilometrino si lahko obračunam?

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 14.05.2013


Imam registrirano dejavnost samostojnega podjetnika za svetovanje na področju računalništva. Dejavnost imam registrirano na naslovu, kjer imam prijavljeno stalno prebivališče. Delo opravljam za enega naročnika in se skoraj dnevno vozim k njemu, kjer pomagam in svetujem pri izvedbi programsko-računalniških rešitev. Zanima me, ali si lahko obračunam kilometrino po 0,37 evra/km, ker se k stranki vozim s svojim osebnim avtomobilom, ki ga imam v lasti kot fizična oseba. Prav tako me zanima, kako je z izdanim računom, saj ga izdam samo enemu podjetju.


Samostojni podjetnik ima lahko registrirano dejavnost tudi na naslovu, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Ko samostojni podjetnik gre k poslovnim strankam, je s tem že mišljena službena pot in si lahko obračuna kilometrino 0,37 evra/km. Voditi je potrebno evidenco prevoženih kilometrov z ustreznimi izdanimi potnimi nalogi. Nikakor si samostojni podjetnik ne sme obračunati povračil stroškov prevoza na in z dela. V vašem primeru je situacija precej drugačna. Vozite se »delat« k enemu samemu naročniku, kar bi v skladu z Zakonom o dohodnini smatrali, da gre za odvisno razmerje in je za vas pot do vašega naročnika in povratek domov pot na delo in z dela in ne službena pot. Posledično pomeni, da si ne smete obračunati kilometrine v višini 0,37 evra/km, ampak 0,18 evra/km. Prav tako morate voditi evidenco prevoženih kilometrov po posameznih dnevih, ko ste prisotni pri vašem naročniku. V primeru, da boste obiskali še druge poslovne partnerje, si lahko obračunate kilometrino 0,37 evra/km.


Prav tako je potrebno razumeti vaše odvisno razmerje z vašim edinim naročnikom, saj je v skladu z Zakonom o dohodnini takšen vaš prejemek opredeljen kot dohodek iz zaposlitve in se ne šteje med dohodke iz dejavnosti samostojnega podjetnika (drugi in tretji odstavek 35. člena Zakona o dohodnini). Predpisano je, da se za dohodek iz zaposlitve šteje vsaka storitev ne glede na formalno razmerje med naročnikom ter izvajalcem storitve (delovno razmerje, pogodbeno razmerje, opravljena storitev samostojnega podjetnika), če gre za storitev, opravljeno v odvisnem razmerju. Glede na to, da ste odvisni od enega naročnika, ki povprašuje po vaših storitvah, da ste kot podjetnik z vašim naročnikom v odvisnem razmerju, bi moral naročnik (izplačevalec dohodka) v vašem imenu in na vaš račun obračunati 8,85 % prispevke za pokojninsko zavarovanje, pavšalni prispevek 4,55 evrov in davčni odtegljaj (25 % od 90-odstotne osnove), enako kot se obračunajo storitve na podlagi podjemne pogodbe.


V praksi ugotavljamo, da je določba neoperativna in se skoraj ne izvaja. Status podjetnika v svojem bistvu že sam po sebi pomeni samostojnost in neodvisnost. V izjemnih primerih je mogoče ugotoviti in dokazati, da se storitev izvaja res v odvisnem odnosu, ki se približuje značilnostim delovnega razmerja. Če je res samo en naročnik in ima samostojni podjetnik prihodke le od takšnega naročnika, se takšno odvisno razmerje hitro ugotovi in dokaže.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *