Kako boste letos oddali svoje letno poročilo

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 14.03.2008

Male družbe in podjetniki morajo oddati letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Na katere dejavnike in posebnosti bodite pozorni.Temelje izdelave letnega poročila najdemo v določbi 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z določbami ZGD-1 in računovodskimi standardi, ne glede na to, ali uporabljajo slovenske računovodske standarde (SRS) ali mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP/ MRS), ter na podlagi zaključenih poslovnih knjig za vsako poslovno leto sestaviti letno poročilo. Letno poročilo izdelajo gospodarski subjekti v treh mesecih po koncu poslovnega leta, ki je enako koledarskemu letu, razen družb, ki morajo izdelati konsolidirano letno poročilo, ki morajo letno poročilo izdelati v štirih mesecih po koncu poslovnega leta.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *