Kako do podpore za promocijo vina

Avtor: | Objava: 19.03.2004Pridelovalce vina seznanjamo z možnostjo pridobitve podpore za promocijo vin, kot to določa Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom. 

Do 1.8.2004 imajo registrirani pridelovalci vina možnost pridobiti podporo za promocijo vina in sicer:
- kakovostnega ustekleničenega vina z zaščitenim geografskim poreklom ter
- deželnega ustekleničenega vina, pridelanega v Republiki Sloveniji. 

Podpora za promocijo se ne bo izplačevala vsem proizvajalcem, temveč le do porabe sredstev, ki so v proračunu predvidena za promocijo vina, pri čemer bo pomemben vrstni red vlaganja zahtevkov za pridobitev sredstev. 

Podpora lahko znaša največ 80 % dejansko vloženih sredstev za promocijo vina oz. maksimalno 80 SIT/liter vina, ki je bilo v obdobju izvajanja promocije dejansko izvoženo.
 
Podpora se dodeli na osnovi programa promocije vina, ki mora vsebovati:
- količino in vrste proizvodov, namenjene izvozu,
- določene ciljne trge prodaje,
- določen način prodaje,
- predviden učinek promocije na ceno vina pri izvozu ter
- predviden, stroškovno ovrednoten program aktivnosti promocije 

Program mora biti najmanj triletni, potrditi pa ga mora pristojni minister. 
 
Vlogo v obliki poročila o uresničevanju programa promocije pridelovalec vloži pri Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Poročila mora pridelovalec vlagati najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 
Stroške promocije lahko proizvajalci uveljavljajo najkasneje eno leto po njihovem nastanku. 

VELJAVNOST:
Od 11.3.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (UL RS 22/2004)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (UL RS 70/97, 16/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *