Kako do poplačila sredstev, ki ste jih morali vrniti v stečajno maso

Avtor: | Objava: 10.10.2003Pogodbenemu partnerju, ki ima finančne težave, ste dobavili naročeno blago, ki vam ga je tudi plačal. Takoj za tem je nad vašim sopogodbenikom uveden stečajni postopek, njegovi upniki pa izpodbijajo plačilo, ki vam ga je izročil za dobavljeno blago. Ste v tem primeru dolžni vrniti ustrezni znesek v stečajno maso in kako ga v tem primeru pridobiti nazaj?  

Zakon določa naslednje: Če upniki ali stečajni upravitelj uspešno izpodbijejo pravno dejanje stečajnega dolžnika, mora oseba, ki je prejela izpolnitev, vrniti v stečajno maso premoženjsko korist, ki jo je prejela z dolžnikovim dejanjem. 

Upniki oziroma stečajni upravitelj torej lahko dosežejo to, da morate znesek, ki ste ga prejeli od podjetja, ki je šlo v stečaj, vrniti v stečajno maso. Z vrnitvijo teh sredstev ste postali tudi vi sami upnik.  

Če želite doseči poplačilo vrnjenih sredstev, morate v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe, s katero je bilo izpodbito dejanje stečajnega dolžnika, prijaviti svojo terjatev v stečajni postopek

Po prijavi terjatve se vas obravnava tako kot druge stečajne upnike, ki so svojo terjatev prijavili v rednem roku za prijavo terjatev v stečajni postopek. 

Če terjatve ne boste prijavili, v stečajnem postopku ne boste poplačani niti v sorazmernem deležu glede na velikost stečajne mase!  

PRAVNI VIR:
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(UL RS 67/93, 39/97, 52/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *