Kako je obdavčena pomoč poplavljencem

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 03.02.2011

S pomočjo oškodovanim v jesenskih poplavah si lahko znižate davčno osnovo, vendar le pod določenimi pogoji. Vsaka donacija še ni davčna olajšava.Jesenske poplave so povzročile precej škode po posameznih območjih Slovenije. Precej je oškodovanih pravnih in fizičnih oseb, ki potrebujejo pomoč v sredstvih in blagu. Vsi, ki želite nameniti sredstva (donirati) oškodovancem, se lahko v pričujočem članku seznanite, kako humanitarno dejavnost podjetij in fizičnih oseb spodbuja slovenska davčna zakonodaja z vidika Zakona davka od dohodka pravnih oseb, Zakona o dohodnini in Zakona o davku na dodano vrednost. Hkrati pa se boste seznanili, kakšne možnosti optimizacije davčnega obračuna imate iz naslova teh sredstev.
 
Davčna obravnava pri izplačevalcu – pravne osebe
 
- z vidika zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 
a) donacije
Sredstva v obliki denarja, blaga ali storitve lahko namenite dobrodelni organizaciji ali neposredno oškodovanim v poplavah, vendar bodite pozorni – samo če podarite dobrodelni organizaciji, ki je ustanovljena za te namene po posebnih zakonih in deluje v javno korist, imate možnost zniževanja davčne osnove za davek od dohodka. Strošek kot davčni odhodek v davčnem obračunu ni priznan, vendar za ta znesek lahko uveljavljate olajšavo, s katero zmanjšate davčno osnovo od dohodka.
 
Izplačane zneske namenite sicer lahko tudi za druge namene: invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke rezidentom Slovenije in rezidentom druge države članice EU. Za te namene so priznani kot davčna olajšava le, če izplačila opravite, kot že rečeno, pravnim osebam, ki so ustanovljene za opravljanje te dejavnosti in so opredeljene kot nepridobitne dejavnosti in še to samo do zneska, ki ustreza 0,3 odstotka obdavčenega prihodka, vendar največ do višine davčne osnove v letu 2010.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *