Kako lahko izvajamo izvršbo glede na spremembe Zakona o izvršbi

Avtor: | Objava: 10.09.2002Glede na novo ureditev plačilnega prometa podjetij, ima lahko eno podjetje tudi več transakcijskih računov pri različnih bankah. Ker bi se z razpršitvijo kapitala dolžnik lahko izogibal poplačilu dolgov, imajo upniki po novem možnost, da v predlogu za izvršbo navedejo tudi več transakcijskih računov, ki jih ima dolžnik odprte pri različnih bankah.

Na tak predlog sodišče potem sklep o izvršbi pošlje vsem navedenim bankam, ki so dolžne sredstva do navedene višine zarubiti in jih prenesti na tisto banko, ki je v sklepu navedena kot primarna. Ko zarubljena sredstva zadoščajo za poplačilo upnika, pa primarna banka o tem obvesti upnika.

V kolikor na transakcijskcijskih računih ni sredstev za poplačilo, banke obdržijo sklep v svoji evidenci in poplačilo opravijo, ko sredstva pridejo na račun.

VELJAVNOST:
Od 22.9.2002.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (UL RS 75/2002)
Zakon o izvršbi in zavarovanju (UL RS 51/98)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *