Kako morajo biti označena in opremljena vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 03.01.2005Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu je pomemben za vse prevoznike, ki opravljajo prevoze potnikov in blaga v cestnem prometu.  

Pravilnik določa, kakšne oznake in opremo morajo imeti vsa motorna vozila, ki prevažajo potnike in blago v cestnem prometu.  

Izjeme, ki jih pravilnik ne vključuje, so le:
- vozila, ki imajo največ 9 sedežev
- vključno z voznikom in katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg,
- vozila, namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
- specialna vozila, ki so bila po izdelavi predelana za poseben namen. 

Tovorna vozila in vozila za prevoz potnikov morajo imeti na vidnem mestu na levi in desni strani oznako z napisom firme in sedeža, ki morata biti enaka kot je navedeno v izvodu licence za vozilo. Izjema so avto-taxi-ji in vozila, ki imajo vključno z voznikom največ 7 sedežev. 

Avtobusi morajo imeti napise, kot so: vstop in izstop, število sedežev in stojišč, ... Vozila za prevoz potnikov, s katerim se opravlja javni linijski ali posebni linijski prevoz, morajo imeti tablo z napisom začetne in končne postaje – naziv linije, oziroma, če gre za dodatno vožnjo oziroma občasni prevoz, napis, ki ustreza konkretnemu namenu opravljane vožnje. 

Avto-taxi je lahko samo vozilo, ki ima:
- najmanj štiri sedeže;
- najmanj štiri vrata – poleg vrat za voznika in sopotnika na prednjem delu avtomobila še najmanj dvoje bočnih vrat oziroma ena drsna vrata;
- na sprednjem delu strehe vozila svetlobno tablo z napisom »taxi«, ki vsebuje še podatke o firmi in njenem sedežu ter številko telefona;
- na vidnem mestu postavljen cenik avto–taxi storitev;
- dobro vidno oznako s podatki o firmi, njenem sedežu ter številko telefona, in sicer na levi in desni strani prednjih vrat ter na sprednji desni notranji strani vozila. 

Vozila služb za tehnično pomoč in popravilo pokvarjenih vozil na cesti morajo biti opremljena z:
- dvema posebnima opozorilnima svetilkama oranžne barve, ki sta nameščeni na levi in desni strani vozila;
- premičnim žarometom za osvetljevanje delovnega mesta ponoči;
- svetlobno tablo rumene barve z napisom »pomoč na cesti«. 

Vozila za prevoz pokvarjenih in poškodovanih vozil morajo imeti:
- opremo za pritrditev vozila;
- svetlobno tablo rumene barve z napisom »avto vleka« in dve posebni opozorilni svetilki oranžne barve na levi in desni strani;
- premični žaromet za osvetljevanje delovnega mesta. 

Nova pravila veljajo za prevoznike od uveljavitve tega Pravilnika. Izjema so samo table z napisom »občasni prevoz«, ki jih morajo imeti vozila za prevoz potnikov, s katerimi se opravljajo občasni prevozi potnikov. Le-te morajo biti usklajene z določbami Pravilnika v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Za domačo ali tujo pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika zakon določa globo od 200.000 do 300.000 tolarjev, če vozila, ki jih uporabljajo za prevoze v cestnem prometu, nimajo oznak in opreme, kot je določeno s Pravilnikom o oznakah in opremi motornih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu. 

VELJAVNOST:
Od 7.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
(UL RS 137/2004)
Zakon o prevozih v cestnem prometu
(UL RS 98/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *