Kako poplačati davčne dolgove

Avtor: | Objava: 06.02.2004Ob »sodobni« kulturi (ne)plačevanja računov, se kaj lahko zgodi, da ne morete plačevati mesečnih obveznosti davčnemu organu in se znajdete na seznamu davčnih dolžnikov.  

Davčni organ lahko zaradi neplačanih davkov in prispevkov zoper vas uvede prisilno izterjavo. Kaj lahko storite, če nimate sredstev za poplačilo dolga? 

Po določbah Zakona o davčnem postopku lahko z vlogo pri davčnem organu, pri katerem ste vpisani v register, zaprosite za:
- odlog plačila (za največ 6 mesecev),
- obročno odplačevanje (v največ 6 obrokih),
- delni ali popolni odpis dolga. 

Davčni organ vam lahko odobri odpis, odlog ali obročno plačevanje v primeru, če dokažete, da bi bilo z izterjavo davčnega dolga ogroženo preživljanje vas ali vaših družinskih članov, zato morate vlogi priložiti dokazila o dohodkih in premoženjskem stanju (tudi za družinske člane!) 

Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se ne obračunajo zamudne obresti. 

Davčni organ ne more odpisati dolga, ki izvira iz naslednjih naslovov:
- davek na dodano vrednost (DDV),
- trošarine,
- davek od dobička iz kapitala,
- davek od dohodkov iz premoženja,
- davek na promet nepremičnin. 
 
Poleg tega davčni organ ne more odločati o odlogu in odpisu za tiste dolgove, ki jih davčni organ izterjuje na podlagi pogodb z drugimi organi, npr. glede prispevkov za socialno zavarovanje. Glede teh dolgov morate vlogo za odpis ali odlog plačila nasloviti na pristojne organe (ZPIZ, ZZZS, GZS, Obrtna zbornica Slovenije, ...). 

PRAVNI VIR:
Zakon o davčnem postopku
(UL RS 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001, 14/2003, 31/2003, 33/2003, 105/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *