Kako sestaviti optimalno pogodbo o poslovnem sodelovanju

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 13.05.2013

Ste sredi resnih poslovnih pogovorov, pravnika v podjetju si zaenkrat še ne morete privoščiti, kar pomeni, da se morate priprave osnutka pogodbe hočeš-nočeš lotiti sami.


Recimo, da ste mlad, perspektiven direktor podjetja, ki se ukvarja s svetovanjem na področju marketinga. V teku so že resni poslovni pogovori z nekaterimi potencialnimi naročniki, s katerimi ste stopili v stik zaradi izvedbe zelo inovativne oglaševalske kampanje. V ta namen nameravate z njimi podpisati prve pogodbe o poslovnem sodelovanju. Zavedate se, da morate zaradi varnosti, pa tudi v znak resnosti sodelovanja, pripraviti kar se le da verodostojne pisne osnutke pogodb o poslovnem sodelovanju.


Razmišljate, kako se lotiti tega opravila. Ena varianta je, da bi uporabili »šiml« osnutka take pogodbe, ki vam ga lahko priskrbi kolega, ki ima tudi sam podjetje. Druga varianta je, da tak »šiml« snamete kar s spleta, glede na to, da jih je tam nekaj na voljo celo brezplačno. Toda, ali je to res dobra rešitev? Seveda ni, saj se želite pred poslovnimi partnerji izkazati z dobro pripravljenim osnutkom take pogodbe - le na tak način boste namreč dokazali, da ste resni, odgovorni in profesionalni ter posledično sposobni izvedbe zahtevne oglaševalske kampanje.


Poučite se o osnovnih prvinah pogodbenega prava


Zato je, še preden se lotite sestave pogodbe o poslovnem sodelovanju, zelo priporočljivo, da se poučite o osnovnih prvinah pogodbenega prava. Predvsem se zavedajte, da naj se s pogodbo rešujejo le tista vprašanja, ki še niso urejena v zakonu. Nesmiselno in brez pravnega učinka je v pogodbi urejati razmerja, ki jih že tako ali tako ureja zakon. Če, denimo, zakon pri podjemni pogodbi določa, da je podjemnik dolžan izvršiti delo v skladu z dogovorom in pravili posla, je takšno obveznost nesmiselno ponavljati tudi v pogodbi.


Drugo pravilo, ki ga upoštevajte, je, da pametno uporabite pravilo o prostem urejanju obligacijskih razmerij. To pomeni, da lahko taka razmerja v pogodbi urejate svobodno, a pod pogojem, da to ni v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. V pogodbi ne sme biti določil, ki nakazujejo na kršenje enakosti pogodbenih strank, na čezmerno prikrajšanje, na oderuštvo, na zlorabo pravic, na nemoralne dolžnosti pogodbenega partnerja ipd. Druge pogodbene stranke ne smete v nobenem primeru postavljati v neenakopraven položaj.


Nadvse pomembno je v pogodbo umestiti sankcije za nespoštovanje pogodbe. Pravniki rečemo, da je pogodba, ki ne vsebuje sankcij v primeru njenega nespoštovanja, »brezzoba«, neučinkovita pogodba. Večina pogodbenih »šimlov«, ki jih najdete na spletu, vsebuje klavzule o sodni pristojnosti v primeru sporov, ki izvirajo iz pogodbe. Malo pa je takih, ki vsebujejo tudi klavzule o neposrednih sankcijah v primeru nespoštovanja pogodbenih določil, denimo klavzule o pogodbeni kazni, o sodnih penalih, o odškodninski odgovornosti. Umestitev takih klavzul v pogodbo je zelo pomembna, saj se pogodbene stranke na ta način mnogo bolje zavarujejo pred neizpolnitvijo pogodbe ali pred zamudami drugih pogodbenih strank z izpolnitvijo pogodbe.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *