Kako ukrepati, če vam naročnik na vloženo zahtevo za revizijo ne odgovori

Avtor: | Objava: 29.03.2005Vaše podjetje konkurira za pridobitev javnega naročila. V postopku oddaje javnega naročila ste vložili zahtevo za revizijo, naročnik pa nanjo ni odgovoril. 

Postopek odločanja o revizijskem zahtevku ureja Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja. 

Naročnik je dolžan o vloženem revizijskem zahtevku odločiti v roku 15 dni od dneva, ko je zahtevek prejel. Hkrati pa zakon določa, da lahko vlagatelj v primeru, da v roku 20 dni ne prejme odločitve naročnika, postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo. 

Če vam torej naročnik v roku 20 dni od dneva, ko je prejel vaš revizijski zahtevek skupaj z dokazilom o plačani taksi, ne odgovori, morate, če želite, da se o vašem zahtevku za revizijo odloča, zahtevati, da se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo!
 

Dvajsetdnevi rok se šteje od dneva, ko je naročnik vaš zahtevek prejel. Ta datum pa se izkazuje tako, da:
- potrdilo o vloženem zahtevku dobite pri naročniku (ob sami vložitvi) oz.
- zahtevek pošljete po pošti priporočeno s povratnico. 

Na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja se šteje, da je naročnik, ki o zahtevku dejansko ni odločil, zahtevek zavrnil.
Zaradi te določbe je potrebno zahtevo za nadaljevanje revizije vložiti v roku 3 dni od poteka 20-dnevnega roka.  

V kolikor boste ta 3-dnevni rok zamudili, se bo štelo, da ste že vloženi zahtevek za revizijo umaknili!  

PRAVNI VIR:
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
(UL RS 99/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *