Katalog informacij javnega značaja

Avtor: | Objava: 10.12.2003Podjetnike obveščamo o tem, da imajo dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo določeni organi. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja jasno določa organe, ki so dolžni omogočiti dostop do informacij javnega značaja in morajo za ta namen voditi katalog informacij javnega značaja.  

Uredba o posredovanju informacij javnega značaja pa natančno določa, katere podatke mora vsebovati katalog informacij javnega značaja:
kdo je katalog izdal,
kdaj je bil katalog objavljen in spremenjen in
kako je katalog dostopen v elektronski in fizični obliki,
splošne podatke o organu, ki je katalog izdal, ter o informacijah javnega značaja, s katerimi organ, ki je katalog izdal, razpolaga (med drugim: organizacijska struktura organa, kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, seznam programskih dokumentov, poročil in analiz, ki spadajo v delovno področje organa, seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ, seznam vrst postopkov, ki jih vodi organ, ter povezave na državni register predpisov in register predpisov EU),
opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga organ,
seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga organ. 
 
Organi morajo kataloge informacij javnega značaja vsak mesec ažurirati in dopolnjevati ter ga sproti objaviti v elektronski obliki.  

Organi, pri katerih je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik katere od narodnih skupnosti, morajo katalog objaviti tudi v tem jeziku. 

VELJAVNOST:
Od 9.12.2003. 

PRAVNI VIR:
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (UL RS 115/2003)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 24/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *