Katera vozila so ustrezna za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita

Avtor: | Objava: 10.12.2003Izvajalce programa avtošol obveščamo o novem Pravilniku o vozniškem izpitu, ki med drugim določa tudi to, na katerem vozilu kandidat za pridobitev vozniškega dovoljenja lahko opravlja vozniški izpit in kdo mora to vozilo zagotoviti.  

Kandidat za pridobitev vozniškega izpita lahko praktični del izpita opravlja le z vozilom avtošole, v kateri se je usposabljal.  

To pa ne velja v primeru, če kandidat:
- opravlja izpit za vožnjo vozil kategorije A, F, I ali B+E ali E k B,
- opravlja izpit z vozilom, prirejenim za osebe s telesno hibo ali
- opravlja izpit z vozilom, ki ima avtomtski menjalnik.  
 
Takšno vozilo mora zagotoviti kandidat sam in ne avtošola, v kateri se je kandidat usposabljal za opravljanje vozniškega izpita.
 
Vozilo, na katerem bo kandidat opravljal praktični del izpita, mora biti tehnično brezhibno. Če član izpitne komisije sumi, da vozilo ni tehnično brezhibno, mora to preveriti. Od kandidata in voznika inštruktorja lahko zahteva predložitev dokumentov, ki izkazujejo, da vozilo izpolnjuje pogoje za udeležbo v cestnem prometu. Če vozilo ni tehnično brezhibno, lahko član izpitne komisije prekine opravljanje izpita do odprave pomanjkljivosti ali pa z opravljanjem izpita sploh ne začne. 

VELJAVNOST:
Od 12.12.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o o vozniškem izpitu
(UL RS 116/2003)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 30/98, 33/2000, 39/2000, 61/2000, 100/2000, 21/2002, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *