Katere certifikate potrebujemo?

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 03.04.2008Smo manjši proizvajalci izolacijskih plošč iz mineralne volne. Trenutno imamo certifikate o ustreznosti, pridobljene prek avstrijskega partnerja, ki delno sodeluje v postopku. Zanima nas, kateri certifikat oziroma kakšni dokumenti so nujni, da lahko sami tržimo ta izdelek na slovenskem trgu? 

Slovenski trg je del enotnega evropskega trga, zato veljajo tudi enake zahteve glede posredovanja izdelkov na slovenski trg. Kot proizvajalec gradbenega proizvoda ste pred trženjem ali direktno vgradnjo obvezani izvesti postopke ugotavljanja skladnosti, z drugimi besedami vpeljati vse aktivnosti, ki jih predvidevata Zakon o gradbenih proizvodih (UL RS, št. 52/00) in Pravilnik o označevanju gradbenih proizvodov (UL RS, št. 51/04). V slednjem so podrobneje definirane štiri stopnje zahtevnosti postopkov ugotavljanja skladnosti. Ustrezno stopnjo za posamezni proizvod razberemo iz Seznama harmoniziranih standardov (UL RS, 49/07). 

Proizvajalec lahko gradbene proizvode posreduje na trg samo na podlagi vzpostavljenega, izvajanega in dokumentiranega postopka notranje kontrole proizvodnje (NKP). Pomembno je, da ima od certifikacijskega organa izvedeno začetno preveritev obrata in sistema NKP, zasnovanega oziroma urejenega v skladu z zahtevami relevantnega harmoniziranega standarda (tj. SIST EN 13162: 2001 za mineralno volno). V tem standardu je določena stopnja 1, 3 in 4, kar pomeni, da je obvezna uvedba NKP z začetnim preverjanjem in pozneje certificiranjem, pri čemer je treba vzporedno izvesti začetno tipsko preskušanje izdelkov v usposobljenem lastnem laboratoriju in/ali pri ustreznemu priglašenemu organu, bodisi slovenskem, avstrijskem ali priglašenem v katerikoli drugi evropski državi. Seznam je dosegljiv na spletni strani Evropske Komisije NANDO. 

Ko certifikacijski organ izda certifikat o skladnosti za sistem NKP ali nadzora nad njo ter po uspešno opravljenem tipskem preskusu izdelka, proizvajalec (ali njegov zastopnik) na njegovi podlagi izda še izjavo o skladnosti ter proizvod označi z znakom CE, ki je z navedbami in sliko podrobneje opredeljen v Aneksu ZA standarda. 
 
Z izdelavo in podpisom spremne dokumentacije in izjave prevzemate odgovornost za izdelek na trgu. Po izvedbi vseh navedenih postopkov lahko izdelke tržite brez dodatnega preskušanja (certificiranja) na vsem evropskem trgu, ne le v Sloveniji.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *