Katere podatke lahko razkrije DURS

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 11.05.2010

Upravičene osebe odslej lahko preverijo podatke o normirancih in ponudnikih na davčnem uradu.Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se je razširil in poenostavil tudi postopek pridobivanja podatkov upravičenih oseb za potrebe pridobivanja podatkov:
a) o upravičenosti ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov,
b) o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja,
c) o izpolnjevanju davčnih obveznosti stranke.
 
Preverjanje potrdila o upravičenosti ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki
 
Samostojni podjetnik posameznik, ki je upravičen ugotavljanja dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov, je že doslej moral izplačevalcu dohodka pred izplačilom posredovati potrdilo o tem, da ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. V skladu s Pojasnilom DURS, št. 007-148/2009 (v nadaljevanju Pojasnilo) je namreč izplačevalec dohodka, ob izplačilu dolžan preveriti obstoj potrdila, kar pomeni, da ga odslej preveri tudi pri davčnem organu.
 
V skladu s spremembami 19. člena ZDavP-2, davčni organ upravičeni osebi, to je izplačevalcu dohodka, razkrije podatek o obstoju potrdila na podlagi njenega obrazloženega pisnega zahtevka, v katerem so navedeni tudi podatki, potrebni za enolično identifikacijo fizične osebe.
 
V ta namen je DURS v omenjenem Pojasnilu predstavil tri vrste kombinacij podatkov, ki so potrebne za enolično identifikacijo davčnega zavezanca. Vsaka kombinacija se sestoji iz treh podatkov, od katerih sta prva dva podatka ime in priimek ter leto, za katero se preverja obstoj potrdila, tretji podatek, ki mora biti izpolnjen, pa je lahko eden od naslednjih podatkov:
- EMŠO,
- davčna številka,
- stalni naslov v RS ali začasni naslov v RS z ulico in poštno številko.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *