Kdaj je kupec stanovanja dolžan plačati kupnino

Avtor: | Objava: 12.03.2004Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb prinaša pomembne določbe tako za investitorje/prodajalce, kot tudi za kupce stanovanj. 

Kupec prodajalcu ni dolžan plačati nobenega obroka kupnine, dokler:
- niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice na kupca in
- prodajalec kupcu ni sposoben izročiti nepremičnine z lastnostmi, določenimi v prodajni pogodbi.  

Če pa sta se kupec in prodajalec v pogodbi dogovorila za plačilo are, jo je kupec dolžan plačati.  

Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da bo kupec prodajalcu plačal kupnino, še preden so izpolnjeni pogoji za plačilo kupnine, če prodajalec kupcu ponudi ustrezno zavarovanje za izpolnitev svojih obveznosti po pogodbi.  

Ustrezno zavarovanje je lahko:
- bančna garancija,
- skrbniške storitve na podlagi skrbniškega računa,
- poroštvo zavarovalnice. 

Poleg tega ima kupec pravico, da zadrži zadnjih 10 % kupnine, dokler mu prodajalec ne omogoči, da preveri, ali je prodajalec sposoben izročiti nepremičnino z lastnostmi, določenimi v pogodbi. Zakon pa določa še nekatere druge primere, v katerih lahko kupec zadrži plačilo dela kupnine. 

Za prodajalca, ki sprejme kupnino v nasprotju z določbami zakona je predpisana denarna kazen 1-10 mio SIT, po 1.1.2005 pa bo zgornja meja kazni 30 mio SIT. 

VELJAVNOST:
Od 1.8.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (UL RS 18/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *