Kdaj konkurenčna klavzula delavca ne zavezuje

Avtor: | Objava: 31.01.2005Delodajalec odpusti delavca iz poslovnih razlogov. Kasneje želi tega delavca zaposliti drug delodajalec, ki opravlja prejšnjemu delodajalcu konkurenčno dejavnost. Ali za novega delodajalca obstaja kakšen rizik uveljavljanja konkurenčne klavzule s strani starega delodajalca? 

Najprej je potrebno ločiti konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepoved.  

Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti, ki delavca zavezuje v času zaposlitve pri določenem delodajalcu. Ker je zakonsko določena, pomeni, da velja že po samem zakonu in ni potrebno, da bi bila posebej določena v pogodbi med delavcem in delodajalcem. 

Konkurenčna klavzula
pa je pogodbena prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti za čas po prenehanju delovnega razmerja in pod pogojem, da delavec v zvezi s svojim delom ali pri delu pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze. V pogodbi o zaposlitvi mora biti konkurenčna klavzula natančno določena in izrecno omenjena ter velja največ dve leti po prenehanju delovnega razmerja. Seveda pa obstajajo omejitve glede njenega uveljavljanja. 

Konkurenčna klavzula delavca veže v primerih, ko mu pogodba o zaposlitvi preneha po njegovi volji ali krivdi. To pomeni, da ga zavezuje v naslednjih primerih:
- če z delodajalcem sporazumno razveljavi pogodbo o zaposlitvi,
- kadar poda enostransko odpoved delovnega razmerja (po njegovi volji).
- če mu je delovno razmerje prenehalo po njegovi krivdi, torej, če mu delodajalec delovno razmerje odpove, ker je kršil pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (krivda delavca).  

Konkurenčna klavzula pa delavca ne veže v primeru, ko mu je delodajalec delovno razmerje odpovedal
iz poslovnih razlogov. Iz tega sledi, da lahko delavec kadarkoli po prenehanju delovnega razmerja pri enem delodajalcu, začne opravljati konkurenčno dejavnost pri drugem delodajalcu. 

Zakon o delovnih azmerjih določa, da delavcu pripada nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule in sicer v primeru, ko plača, ki jo dobiva pri novem delodajalcu, zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule ne dosega višine plače, ki jo je prejemal prej. V tem primeru je bivši delodajalec ves čas spoštovanja konkurenčne klavzule zavezan delavcu izplačevati minimalno tretjino njegove povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *