Kdaj lahko zahtevate obnovo upravnega postopka za pridobitev dovoljenja za opravljanje moteče dejavnosti

Avtor: | Objava: 20.02.2004Vaš sosed je npr. pridobil dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je moteča za okolico, tako da bi morali biti kot oseba, ki je zaradi izdaje dovoljenja prizadeta, tudi vi udeleženi v postopku. Vendar pa se v praksi pogosto dogaja, da vas upravni organ ne vabi in ne obvešča kot stranko v postopku. Kaj lahko storite potem, ko je odločba že izdana in je rok za pritožbo že potekel?  

Če menite, da bi vam morala biti dana možnost sodelovanja v upravnem postopku, pa te možnosti niste imeli, lahko vložite predlog za obnovo postopka. Ta predlog morate vložiti pri organu, ki je izdal odločbo. 

Predlog za obnovo postopka morate vložiti v roku enega meseca od dneva, ko vam je bila vročena odločba.  

V nobenem primeru pa se obnova postopka ne more zahtevati po tem, ko je že poteklo 5 let od vročitve odločbe stranki. 

V predlogu za obnovo postopka boste morali verjetno izkazati dvoje:
- da bi vam morala biti dana možnost sodelovanja v postopku, pa vam ni bila,
- da ste predlog vložili v zakonsko predvidenem roku. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o splošnem upravnem postopku
(UL RS 80/99, 70/2000, 52/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *