Kdaj nosite stroške v davčnem postopku

Avtor: Žiga Stupica | Objava: 10.12.2003Po dosedanji ureditvi stroškov davčnega postopka ste neodvisno od izida postopka, ki je bil uveden po uradni dolžnosti, sami nosili breme posameznih stroškov, nastalih v postopku. Po obrazložitvi odločbe ustavnega sodišča z dne 8. 10. 2003 pa ni utemeljenih razlogov za navedeno posebno ureditev stroškov v davčnem postopku. Glede na to je bila takšna ureditev predpisa razveljavljena.  

Zato je odslej vaša obremenitev z določenimi posebnimi stroški davčnega postopka, uvedenega po uradni dolžnosti, odvisna od vašega uspeha v postopku. Pri vašem popolnem uspehu v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, boste upravičeni uveljavljati nastale stroške; ti bodo pri tem bremenili davčni organ. Če boste v postopku uspeli deloma, boste upravičeni uveljavljati le sorazmerni del nastalih stroškov, glede na delež tega uspeha v postopku. 

Menim, da boste tovrstno razveljavitev lahko uporabili tudi za uveljavljanje stroškov, ki ste jih nosili v za vas ugodno rešenih postopkih pred datumom 8. 10. 2003. 


Nekateri stroški strank v davčnem postopku:
Potni stroški uradnih oseb
Izdatki za priče
Izdatki za izvedence
Izdatki za tolmače
Izdatki za oglede
Odškodnina za škodo, ki nastane pri ogledu
Izdatki za pravno zastopanje
Izdatki za strokovno pomoč
Izdatki za uradne oglase
Izdatki za prihod
Izguba dohodka
Upravne takse

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *