Kdo določa cene hitre pošte

Avtor: | Objava: 03.01.2005Mnoga podjetja imajo med stroški kar veliko postavko za poštne storitve. Kako se oblikujejo cene poštnih storitev in kdo nadzira gibanje cen tako rednih poštnih pošiljk, kot tudi pošiljk, poslanih s hitro pošto? 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije nadzoruje univerzalne poštne storitve, ki so opredeljene v Zakonu o poštnih storitvah. Nadzor vrši nad stroškovno utemeljenostjo cen, razvojem trga in kakovostjo poštnih storitev.  

Hitra pošta ni uvrščena v nabor univerzalnih poštnih storitev, zato je prepuščena tržnim zakonitostim – je predmet ponudbe in povpraševanja na trgu, na podlagi česar se oblikujejo tudi cene za posamezne storitve. 

V primeru poštnih storitev sta na trgu dve vrsti storitev:
- poštne storitve, katerih nemoteno in trajno zagotavljanje je v javnem interesu, zaradi česar ni mogoče vzpostaviti popolne konkurence na trgu in
- poštne storitve, ki so popolnoma tržne in katerih cene se ne regulirajo. 

Nadzor nad cenami poštnih storitev se vrši samo pri univerzalnih poštnih storitvah. Za tovrstne storitve se štejejo trajne, redne in nemotene poštne storitve s predpisano kakovostjo, ki se izvajajo na celotnem ozemlju Slovenije in sicer po cenah, ki so dostopne vsem uporabnikom poštnih storitev. Sem tako sodi:
- prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg,
- prenos poštnih paketov do mase 20 kg,
- priporočene in vrednostne poštne pošiljke,
- prenos pošiljk za slepe in slabovidne. 
 
Pri nadzoru nad cenami teh storitev je pomembno, da ga opravlja neodvisni regulator, ki je pri svojem delu samostojen. Izvajalec univerzalnih poštnih storitev ima obveznost zagotavljanja predpisane kakovosti v skladu z zakonodajo, omogočanje izvajanja zunanjega nadzora in obvezno uporabo standardov. Pri nas ima dovoljenje za izvajanje teh storitev samo Pošta Slovenije, ki ima v skladu z Zakonom o poštnih storitvah tudi prepoved subvencioniranja preostalih svojih storitev iz prihodkov univerzalnih poštnih storitev. To pomeni, da se tudi cena storitve hitre pošte, ki ni univerzalna poštna storitev in ki jo izvaja Pošta Slovenije, oblikuje prosto na trgu in ni regulirana na tak način kot univerzalne poštne storitve, ki jih Pošta Slovenije sicer opravlja. 

Država (Agencija za pošto in elektronske komunikacije) ima ob morebitnih nepravilnostih možnost ukrepati po pravilih Zakona o kontroli cen. 

Hitra pošta ni podvržena nikakršnemu nadzoru in je predmet ponudbe in povpraševanja na trgu. Trenutno konkurenčnost hitre pošte temelji predvsem na dejstvu, da je uporabnikom pomembnejša kakovost ter vrsta dodatnih storitev in ne sama cena storitve. Problem utegne nastati v primeru, če bi na trgu ostala samo peščica ponudnikov, ki bi samovoljno oblikovala cene, da bi se poslabšala kakovost storitve, ... 

PRAVNI VIR:
Zakon o poštnih storitvah
(UL RS 102/2004)
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99, 32/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *