Kdo lahko izvaja programe usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih?

Avtor: | Objava: 10.07.2002Pooblastilo za izvajanje programa lahko pridobi vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa Pravilnik.
Pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje usposabljanja so naslednji:
- izvajalec programa mora razpolagati z zadostnim številom strokovnjakov, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem pravilnikom,
- izvajalec programa mora razpolagati z ustreznimi delovnimi prostori in tehnično opremo (avdiovizualni in didaktični pripomočki),
- izvajalec programa mora izdelati program usposabljanja koordinatorjev, ki mora biti skladen s programom, ki je priloga tega pravilnika.

Strokovnjaki, ki usposabljajo koordinatorje, morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj in osnovna andragoška znanja. Predvsem pa morata med njimi nujno biti dipl.inž. gradbeništva in dipl. varnostni inženir, oba s strokovnim izpitom.
 
Izvajanje programa nadzoruje inšpekcija za delo. Pooblastilo se odvzame na predlog inšpektorja, če ta ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje več pogojev ali pa so pri izvajanju usposabljanja napravljene večje nepravilnosti.

Podjetje oz. samostojni podjetnik, ki izvaja usposabljanje, mora o vsaki spremembi programa obvestiti Urad RS za varnost in varstvo pri delu ter Uradu dajati tudi letna poročila o izvedenih usposabljanjih, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
 
VELJAVNOST:
Od 20.7.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(UL RS 59/2002)(UL RS 3/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *