Kdo lahko pridobi licenco za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov in živil

Avtor: | Objava: 10.08.2002Vse pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, kot jih določa Pravilnik, se lahko prijavijo na javni razpis, na podlagi katerega minister izda odločbo, s katero podeli licenco za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov in živil.
 
Tehnični in organizacijski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe, ki želijo opravljati kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov in živil, so:
- akreditacijska listina o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov, ki so določeni v standardu SIST EN 45011 (dostopen Slovenskem inštitutu za standardizacijo),
- izdelan poslovnik kakovosti,
- jasno in podrobno razdelane kontrolne točke in kriteriji pri ocenjevanju pred izdajo certifikata, vključno s sankcijami,
- vzpostavljen sistem reševanja pritožb v skladu s standardom SIST EN 45011,
- tehnična usposobljenost za opravljanje kontrole,
- neodvisnost in nepristranskost pri izdaji certifikata,
- strokovna usposobljenost zaposlenih,
- tehnična možnost priključitve na aplikacijo registra pridelovalcev,
- notranji akti, ki zagotavljajo varstvo zaupnosti podatkov.
 
Omenjena licenca se torej podeljuje na osnovi javnega razpisa. Tisti, ki ste zainteresirani za tovrsten posel, morate biti pozorni na objave javnih razpisov. Dokumentacija, s katero se prijavljate na javni razpis je zelo pomembna in mora biti še posebej temeljito pripravljena.
 
VELJAVNOST
Od 20.7.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL RS 63/2002)
Zakon o kmetijstvu (UL RS št. 54/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *