Kdo lahko ustanovi d.o.o.

Avtor: | Objava: 26.03.2004Želite ustanoviti podjetje, vendar ne veste, ali sploh lahko ustanovite družbo z omejeno odgovornostjo. Ali Zakon o gospodarskih družbah postavlja kakršnekoli omejitve za ustanovitelje d.o.o.?  

Zakon o gospodarskih družbah ne določa nobenih omejitev, kdo je lahko družbenik d.o.o., tako da lahko družbo ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Tako je mogoča tudi situacija, da je družbenik v d.o.o. druga d.o.o.! Seveda pa je možno, da drugi predpisi določajo posebne omejitve za posamezne vrste pravnih oseb (npr. predpisi o političnih strankah, o društvih, …), ki lahko za določene pravne osebe prepovedujejo ustanavljanje gospodarskih družb. 

Najmanjše število družbenikov v d.o.o. je eden (enoosebna d.o.o.). Zakon pa določa tudi maksimalno število družbenikov v d.o.o., in sicer 50. Načelno je možno, da ima d.o.o. tudi več kot 50 družbenikov, vendar je za to potrebno pridobiti dovoljenje ministra za gospodarstvo. 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 30/1993, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *