Komu ni potrebno plačati članarine Obrtni zbornici Slovenije

Avtor: | Objava: 06.02.2004Pravne in fizične osebe, ki so včlanjene v Obrtno zbornico Slovenije, so tej zbornici zavezane plačevati članarino. Obveznost plačevanja članarine nastane s prvim mesecem po mesecu, v katerem je član Obrtne zbornice začel opravljati obrtno dejavnost, preneha pa z zadnjim dnem meseca, v katerem je član prenehal opravljati dejavnost.  

Članarine ni potrebno plačati  v naslednjih primerih:
- če član Obrtne zbornice, ki je fizična oseba in osebno opravlja obrt, ne presega 1,5 milijona tolarjev skupnega prihodka iz poslovanja v preteklem letu,
- če je bila članu Obrtne zbornice dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, članarine ne plačuje za čas prekinitve,
- če je bil posameznemu članu na podlagi sklepa upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije odobren odpis plačila članarin. 

Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije. 

Če član, ki je zavezan plačevati članarino, le-te ne plačuje, je možno zoper njega uvesti prisilno izterjavo članarine preko Davčne uprave Republike Slovenije!
 

VELJAVNOST:
Datum ni naveden! Sklep je bil sprejet dne 9.12.2003, objavljen pa dne 30.1.2004. 

PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2004 (UL RS 8/2004)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2000, 61/2000 in 42/2002)
Statut Obrtne zbornice Slovenije (sprejet na seji skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 21. 12. 2000, s spremembami in dopolnitvami z dne 11. 12. 2001, 10. 12. 2002 in 15. 5. 2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *