Koncesije na področju socialnega varstva

Avtor: | Objava: 03.08.2004Veljavna zakonodaja omogoča zasebnikom, da pridobijo koncesijo za opravljanje dejavnosti socialnega varstva.  

Za pridobitev takšne koncesije morajo interesenti izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so v Republiki Sloveniji registrirani za opravljanje ustrezne dejavnosti,
- da izpolnjujejo predpisane pogoje glede prostorov, opreme, kadrov ipd.,
- da imajo izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
- da zagotavljajo kakovostno izvedbo storitve,
- da so finančno in poslovno sposobni. 

Koncesijo je možno podeliti tudi koncesionarju, ki ne izpolnjuje pogojev glede prostorov, če z ustrezno dokumentacijo izkaže, da bo zgradil potrebne prostore (dokaz o lastništvu ali najemu zemljišča, projektna dokumentacija, terminski plan investicije, …). 

Koncesija se podeli za določen čas. Njeno trajanje je odvisno od tega, za kakšno storitev socialnega varstva gre. Po poteku je možno koncesijo na predlog še enkrat podaljšati, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.  

VELJAVNOST:
Od 3.7.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o o koncesijah na področju socialnega varstva
(UL RS 72/2004)
Zakon o socialnem varstvu (UL RS 36/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *