Konkurenčna dejavnost

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 10.09.2013


Zaposlen sem pri podjetju, ki se ukvarja s podjetniškim svetovanjem. Podjetje ima v aktu o ustanovitvi med drugim zapisano, da se ukvarja tudi z geodetskimi storitvami. Direktorja sem nedavno zaprosil, če bi lahko poleg rednega dela opravljal še honorarno delo pri nekem geodetskem podjetju, a je mojo prošnjo zavrnil, češ da v skladu z zakonom ne smem opravljati konkurenčne dejavnosti. Sam o tem nisem povsem prepričan, saj podjetje, kjer sem zaposlen, dejansko ne opravlja geodetskih storitev. Zanima me, ali mi zakon dovoljuje honorarno delo tudi pri podjetju, ki opravlja geodetske storitve.  


Res je, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa, da delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali za tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo opravlja delodajalec, in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco (konkurenčna prepoved). Vendar pa se delodajalec lahko sklicuje na konkurenčno prepoved le tedaj, če konkurenčno dejavnost (v konkretnem primeru geodetske storitve) dejansko opravlja in ne zadošča, da ima tako dejavnost zgolj zapisano v aktu o ustanovitvi. V takem primeru vam delodajalec torej ne sme preprečiti, da bi tako dejavnost opravljali in tudi njegovega soglasja za opravljanje takega dela ne potrebujete.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *