Kršitev evropskega patenta

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 06.04.2009Pred letom dni nas je nemška družba opozorila, da kršimo njihov evropski patent. Ko smo preverili stanje, smo ugotovili, da patent sploh še ni bil podeljen. Zdaj kaže, da bo njihov patent vendarle podeljen. Ali nam sploh lahko v Sloveniji prepovedo proizvodnjo izdelkov? 

Če bo nemški družbi evropski patent podeljen in če bo uspešno izpeljala vse postopke, da bo patent veljal tudi v Sloveniji, potem bo pridobila patentne pravice tudi na območju Slovenije. Pravica iz naslova patenta vključuje možnost prepovedi proizvodnje, uporabe, prodaje ali že zgolj ponujanja v prodajo, hkrati pa tudi uvoza zadevnega proizvoda brez privoljenja imetnika patentne pravice. Pod predpostavko, da vaš izdelek krši patentne pravice, bo omenjena družba verjetno dosegla prepoved proizvodnje v Sloveniji, vprašanje pa je seveda, kako in kdaj. V danem položaju namreč izdaja začasne odredbe ne pride v poštev, saj imetnik pravice ne more predlagati izdaje začasne odredbe znotraj trimesečnega roka od takrat, ko je izvedel za kršitev, kar je eden od pogojev za izdajo začasne odredbe. Opozoril vas je namreč že pred letom dni in je torej za kršitev že takrat vedel. Pričakovati je torej, da bo s tožbo v rednem postopku pred pristojnim sodiščem zahteval, da vam sodišče s pravnomočno sodbo prepove nadaljnjo proizvodnjo in da ga napoti na vložitev odškodninske tožbe za povračilo škode, ki mu je bila z vaše strani povzročena. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *