Kriteriji za plačilo pristojbin za uporabo javnega komunikacijskega omrežja

Avtor: | Objava: 16.11.2004Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah morajo tako operaterji javnih komunikacijskih omrežij, kot uporabniki radijskih frekvenc in številk za potrebe javnih komunikacijskih omrežij, Agenciji za pošto in elektronske komunikacije plačevati letne pristojbine za dovoljenje za opravljanje svojih storitev. Pravilnik, ki je bil sprejet na osnovi tega zakona, natančneje določa način zaračunavanja omenjene pristojbine.  

Operaterji komunikacijskih omrežij in storitev imajo do Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije vsaj dve obveznosti:
obvestiti jo morajo o svoji dejavnosti;
plačevati ji morajo letne pristojbine za dovoljenje, da lahko opravljajo dejavnosti izvajanja javnih komunikacijskih storitev. 

Obravnavani Pravilnik natančneje določa razrede, v katere se operaterji razvrščajo glede na:
- njihov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev ter
- število točk za posamezen razred. 

Plačilo za uporabo radijskih frekvenc, za katerega so zavezani imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, se na podlagi dodeljene odločbe (razen za imetnike odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radioamaterske ali radioamaterske satelitske storitve) določi za vsakega imetnika dodeljene odločbe posebej. 

Ker agencija, na podlagi javnega pooblastila, upravlja z vsemi številkami, ki se v javnem komunikacijskem sistemu uporabljajo, lahko posameznim operaterjem dodeli odločbo o uporabi številk. Operaterji pa morajo za uporabo teh številk plačevati pristojbino.  

VELJAVNOST:
Od 5.11.2004, uporabljati se bo začel s 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (UL RS 118/2004)
Zakon o elektronskih komunikacijah (UL RS 43/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *