Kvota delovnih dovoljenje za tujce za leto 2005

Avtor: | Objava: 11.04.2005Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2005, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, je pomembna tako za tuje delavce, ki se želijo zaposliti v Sloveniji, kot tudi za delodajalce, ki te delavce zaposlujejo.  

Vlada vsako leto v skladu z migracijsko politiko in ob upoštevanju stanja in gibanja na trgu dela določi kvoto delovnih dovoljenj, s katero omeji število tujcev na trgu dela.  

Za leto 2005 je določena kvota v skupni višini 16.700 delovnih dovoljenj, ki jih izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

V kvoto se ne vštevajo delovna dovoljenja izdana:
- državljanom držav članic Evropske unije, ki imajo na podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak položaj kot državljani Republike Slovenije, in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo;
- tujcem, za katere z zakonom niso predpisana delovna dovoljenja;
- tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem in
- poslovodnim delavcem. 

Kvota delovnih dovoljenj je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev razdeljena glede na različne namene in sicer:
 
1. 12.200 dovoljenj za delo za zaposlovanje tujcev;
2. 1.200 dovoljenj za delo za napotene tujce;
3. 200 dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje;
4. 2.000 dovoljenj za sezonsko delo tujcev; ta kvota se nadalje deli na kvoto dovoljenj za:
- sezonsko delo v gradbeništvu (1.700 dovoljenj),
- sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu (200 dovoljenj) in
- druga sezonska dela (100 dovoljenj),
5. 100 dovoljenj za delo za individualne storitve tujcev. 

Če prihaja v tekočem letu do resnejših motenj na trgu dela, lahko ministrstvo za delo prerazporedi kvote za posamezne namene. 

Ministrstvo ima dolžnost, da spremlja doseganje kvote delovnih dovoljenj in stanje dela na trgu in po potrebi predlaga vladi sprejem ukrepov omejitev in prepovedi zaposlovanja ali dela tujcev po regijah, področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih, oziroma omejitev ali prepoved pritoka novih tujih delavcev v celoti ali iz določenih regionalnih področij, kadar je to utemeljeno z javnim ali splošnim gospodarskim interesom. 
 
VELJAVNOST:
Od 26.3.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2005, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
(UL RS 31/2005)
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (UL RS 66/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *