Letno poročilo pravnih oseb zasebnega prava za leto 2002

Avtor: | Objava: 10.11.2002Pravne osebe zasebnega prava morajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije (AJPES) predložiti letno poročilo.

Rok za oddajo letnega poročila za leto 2002 je zadnji dan v mesecu februarju - to je 28.2.2003.

Pravne osebe zasebnega prava predložijo AJPES poročila:
a) za namen zagotovitve javnosti podatkov: letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila;
b) za državno statistiko: podatke iz bilance stanja in iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih.

Zgoraj opisana poročila so navedena zgolj okvirno. Točne podatke pridobite v Metodološkem navodilu za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava za leto 2002.

VELJAVNOST:
Od 14.11.2002

PRAVNI VIR:
Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava za leto 2002
(UL RS 95/2002)
Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (UL RS 53/2002, 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *