Letošnje napovedi kapitalskih dobičkov še po starem

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 10.02.2013

Čeprav je Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki se izvaja od 31. maja 2012, prinesel tudi višjo stopnjo cedularne obdavčitve dohodkov od kapitala in dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, pa bodo napovedi teh dohodkov, doseženih v letu 2012, izvedene še po starem.To pa pomeni, da bo davčni organ davčnemu zavezancu pri napovedih dohodkov iz kapitala, ki jih bo davčni zavezanec za leto 2012 oddal do konca februarja 2013 v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2012 (Uradni list RS, št. 52/2012), v nadaljevanju Pravilnik, in pri napovedih dohodka od odsvojenih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih bo davčni zavezanec oddal v skladu s Pravilnikom o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 82/2009) izdal odločbo po starem in pri tem upošteval 20-odstotno davčno stopnjo.
 
Kaj sodi med dohodek iz kapitala
 
Pri tem naj spomnimo, da v skladu z 80. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) med dohodek iz kapitala sodijo:
·   obresti,
·   dividende in
·   dobiček od prodaje kapitala.
 
Podrobneje to pomeni, da med obresti sodijo:
·   obresti od posojil;
·   obresti od dolžniških vrednostnih papirjev in zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev;
·   obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov;
·   dohodek iz oddajanja v finančni najem;
·   dohodek iz življenjskega zavarovanja, dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega na podlagi pokojninskega načrta, ki ni vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, če gre za manj kot 10-letno obdobje varčevanja ali zavarovanja;
·   obresti in premije po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, če gre za manj kot 5-letno obdobje varčevanja;
·   dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti;
·   vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno dolžniškega razmerja zaradi inflacije, pa tudi diskonti, bonusi, premije in podobni dohodki iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na finančno dolžniško razmerje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *