Licence za cestne prevoznike

Avtor: | Objava: 10.04.2002Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoza potnikov ali blaga morajo po novem upoštevati določbe spremenjenega pravilnika o licencah za prevoze v cestnem prometu. Pravilniku so priloženi ustrezni obrazci, ki jih prevozniki potrebujejo za pridobitev licenc.Z licenco prevoznik pridobi pravico opravljanja dejavnosti cestnega prevoza.
 
Izdajatelj licence za domače pravne osebe je Gospodarska zbornica Slovenije, za fizične osebe pa Obrtna zbornica Slovenije.
 
Licence, izdane do začetka veljavnosti pravilnika, veljajo do izteka njihove veljavnosti.Tudi osebe, ki želijo opravljati prevoze za lastne potrebe, so se dolžne pred začetkom opravljanja prevozov z vlogo priglasiti pri izdajatelju, ker brez potrdila o priglasitvi ne morejo opravljati lastnih prevozov.
 
Nov pravilnik tudi določa, da mora imeti prevoznik voznike zaposlene vsaj za toliko časa, kolikor trajajo vožnje, ki jih opravi po nalogu prevoznika in so razvidne iz potnih nalogov in druge dokumentacije prevoznika (ustrezen delovni čas).
 
Izpolnjevanje pogoja ustreznega delovnega časa voznikov mora biti izpolnjen ves čas trajanja licence in se ne preverja posebej ali zgolj ob podelitvi licence.
 
Če inšpektor ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje pogoja ustreznega delovnega časa voznikov, obvesti o tem izdajatelja licence. Prevoznik mora v 15. dneh nepravilnost odpravi s tem, da prilagodi delovni čas voznikov. V kolikor tega ne stori, se začne postopek za odvzem ali začasni odvzem licenece.
 
VELJAVNOST
Od 20.04.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (UL RS 30/2002)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 59/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *