Lokacija bencinskega servisa

Avtor: | Objava: 08.11.2004Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi se nanaša na lastnike, predvsem pa na graditelje oz. investitorje bencinskih servisov. 

Lokacija bencinskega servisa mora biti takšna, da:
- je nevarnost požara in eksplozije, ki bi ogrožala zdravje in življenje ljudi ter lastnino na bencinskem servisu in v njegovi okolici, zmanjšana na najnižjo možno raven;
- da vsem ljudem, ki se nahajajo na njegovem območju v času morebitne nevarnosti požara ali eksplozije, omogoča varen in hiter umik z območja;
- uvoz in izvoz iz bencinskega servisa morata biti speljana tako, da omogočata pregledno in varno vključevanje in izključevanje prometa;
- od glavne ceste mora biti ločen z zaščitnim pasom, ki mora biti širok najmanj 0,5 m in varuje nevarna območja bencinskega servisa pred naleti vozil po celotni dolžini.  

Promet na območjih delovanja točilnih naprav mora potekati enosmerno. Površina bencinskega servisa mora biti vodoravna, naklon pa je lahko maksimalno 2%. Na območju bencinskega servisa so lahko postavljeni tudi drugi spremljajoči objekti.  

Bencinski servis mora biti vsaj 30 m oddaljen od vhodov v objekte izven bencinskega servisa, v katerih se nahaja najmanj 50 ljudi, merjeno od najbližjega vira nevarnosti, to je: točilne naprave, centralne polnilne omare, nadzemnih rezervoarjev, ... 
 
Vozni radiji na območju bencinskega servisa morajo biti takšne širine, da je brez dodatnega manevriranja omogočena vožnja po, v in iz bencinskega servisa. 

Vhodi in ostale odprtine objekta morajo biti najmanj 1 m oddaljeni od vozila, ki se oskrbuje s tekočim gorivom, točilna naprava pa mora biti najmanj 2 metra oddaljena od vhoda ali drugih odprtin objekta za zaposleno osebje. Objekt za zaposleno osebje mora imeti požarni izhod na zadnji strani.  
 
Pogoji so predstavljeni okvirno – natančnejša pravila je mogoče najti v Pravilniku o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi. 
 
VELJAVNOST:
Od 23.11.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (UL RS 114/2004)
Energetski zakon
(UL RS 79/99, 8/2000, 52/2002, 110/2002, 20/2003, 51/2004)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002, 97/2003, 41/2004, 47/2004, 62/04)
Zakon o varstvu pred požarom (UL RS 71/93, 87/2001, 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *