Male komunalne čistilne naprave

Avtor: | Objava: 10.12.2002Uredba določa dejanski pomen pojma »mala komunalna čistilna naprava« ter dolžnosti njenega upravljalca oz. investitorja.

Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode, katere zmogljivost čiščenja je manjša od 2000 PE in v njej poteka biorazgradnja s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali s pritrjenim biološkim filmom ali biorazgradnja z naravnim prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v naravnih ali prezračevalnih lagunah.

Pri novi ali rekonstruirani čistilni napravi mora investitor zagotoviti prve meritve parametrov odpadnih vod. Meritve teh parametrov je potrebno izvajati tudi v okviru obratovalnega monitoringa in sicer:
- vsako tretje leto za čistilno napravo z močjo manjšo od 200 PE,
- vsako drugo leto za naprave z močjo med 200 PE in 1000 PE in
- vsako leto za napravo z močjo večjo od 1000 PE.

Upravljavec male komunalne naprave mora imeti poslovnik za obratovanje z malo komunalno čistilno napravo in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika. To mora zagotoviti upravljavec najkasneje do 31.12.2003.

VELJAVNOST:
Od 14.12.2002

PRAVNI VIR:
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (UL RS 103/2002)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 1/96, 56/99, 22/2000, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *