Manjše delodajalce ščiti tudi Zakon o delovnih razmerjih

Avtor: | Objava: 23.04.2004Zakon o delovnih razmerjih omogoča manjšim delodajalcem nekatere olajšave glede na siceršnje zakonske določbe. Kdo so manjši delodajalci in kakšne olajšave imajo?

Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje kot manjše delodajalce tiste delodajalce, ki zaposlujejo največ 10 delavcev.  

Manjši delodajalci imajo predvsem naslednje olajšave:  
 
1. Splošni akt, s katerim se določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu – tega akta manjšim delodajalcem ni potrebno sprejeti.

2. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - Zakon o delovnih razmerjih omogoča, da kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti za manjše delodajalce lahko določijo, da zakonsko določene omejitve sklepanja pogodb za določen čas, zanje ne veljajo. Zakon sicer izrecno določa primere, ko je dopustno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

3. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
- za manjše delodajalce ne velja – kot to velja za ostale – da morajo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ki je trajala več kot 6 mesecev, iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti, preveriti, ali je delavca mogoče prerazporediti na drugo delovno mesto ali ga prekvalificirati ali dokvalificirati; če ta možnost namreč obstaja, morajo delavcu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi.

4. Minimalni odpovedni roki – Zakon določa minimalne odpovedne roke, ki v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zavezujejo tako delavca kot delodajalca. Hkrati pa zakon dopušča, da kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti odpovedne roke za manjše delodajalce uredijo drugače.

5. Sklenitev več zaporednih pogodb o zaposlitvi -
Zakon določa, da delodajalec z istim delavcem za isto delo ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi, ki bi neprekinjeno trajale več kot dve leti. Vendar pa se bo ta omejitev za manjše delodajalce začela uporabljati šele z dnem 01.01.2010, v vmesnem obdobju pa je časovna omejitev sklepanja pogodb za določen čas tri leta. 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *