Mehanska odpornost in stabilnost objektov

Avtor: | Objava: 06.12.2005Za graditelje objektov je pomemben nov Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. Cilj predpisanih zahtev je omejitev ogrožanja ljudi, živali in premoženja v objektih ter njihovi neposredni okolici. 

Pravilnik se mora uporabljati v naslednjih primerih:
- pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju novih objektov,
- pri rekonstrukciji obstoječih objektov in
- pri nadomestnih gradnjah. 

Pri rekonstrukcijah se določbe pravilnika uporabljajo:
- ko so podane vse tehnične zahteve za njihovo uporabo in
- če to ne nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine. 

Ta pravilnik se ne uporablja, če so posamezne zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti za določeno vrsto objektov urejena s posebnimi predpisi.
 

Definirani so pojmi evrokodi, načela evrokodov in pravila evrokodov. 

Pojem 'evrokodi' vključuje:
- standarde, ki določajo načela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti objektov;
- opise osnov njihovega projektiranja in preverjanja ter
- podajanje usmeritve za dosego vidikov zanesljivosti objektov. 

Minister pristojen za okolje in prostor je dolžan v Uradnem listu objaviti seznam evrokodov. 

Zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se lahko izpolnjujejo z uporabo pravil in načel evrokodov oziroma s pravili drugih standardov, tehničnih standardov ali drugih tehničnih dokumentov, ob pogoju, da zagotavljajo najmanj enakovredno raven izpolnjevanja zahtev iz pravilnika. 

Odgovorni projektant ima dolžnost, da v tehničnem poročilu načrta gradbenih konstrukcij projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izrecno navede, na podlagi katerih pravil je načrt izdelan. 

Projektanti in gradbeni izvajalci bodo morali svoje delo prilagoditi pravilom novega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2007.
Po 31. decembru 2008 bo potrebno zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti le gradbeno dokumentacijo, ki bo v skladu z novimi pravili. 

Z dnevom začetka uporabe tega pravilnika bodo prenehala veljati številna pravila s tega področja, ki so v precejšnji meri tudi zastarela. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 
 
VELJAVNOST:
Od 26.11.2005.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL RS 101/2005)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 102/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *