Menica kot zavarovanje plačila pri kreditni pogodbi

Avtor: | Objava: 08.03.2005Kreditodajalci morate od kreditojemalcev pridobiti garancijo za zavarovanje plačil. Ali je za zavarovanje plačil po kreditni pogodbi od potrošnika dovoljeno jemati menice in čeke? 
 
Zakon o potrošniških kreditih v zvezi s kreditno pogodbo prepoveduje zavarovanje plačil, ki potrošnika zavezuje k izdaji ali prejemu bianco menice ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke. Zakon definira potrošnika kot fizično osebo, ki v poslih po tem zakonu deluje za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za kreditne pogodbe pa je mogoče šteti tudi pogodbe o leasingu, npr. pogodbo o operativnem leasingu, pogodbo o finančnem leasingu. 

Glede na navedeno določbo Zakona o potrošniških kreditih je torej za zavarovanje kreditov, v kolikor gre za potrošnike, prepovedano zahtevati zavarovanje z bianco menicami. V kolikor bi bilo tako zavarovanje dano, bi bilo lahko po našem mnenju nično, tako da bi dajalec kredita v takem primeru ostal celo brez zavarovanja.  

Poleg navedene nevarnosti pa zahteva po predložitvi bianco menic pri dajanju kreditov potrošnikom predstavlja tudi prekršek, katerega storitev ima lahko za posledico visoke denarne kazni.
 
 
Zagrožena globa za storjeni prekršek, torej za ravnanje v nasprotju z navedeno določbo Zakona o potrošniških kreditih, znaša za dajalca kredita oz. kreditnega posrednika od 3 do 30 mio SIT. Poleg tega pa lahko potrošnik od dajalca kredita zahteva vrnitev katerega od neupravičeno danih vrednostnih papirjev, dajalec kredita pa je potrošniku dolžan povrniti celotno škodo, ki je nastala kot posledica uporabe neustreznega instrumenta zavarovanja plačil po Zakonu o potrošniških kreditih. 

Ker omenjeni zakon izrecno prepoveduje samo izdajo ali prejem bianco menice ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke, takšna prepoved ne velja npr. za sprejem že izpolnjene menice od potrošnika v zavarovanje plačil po kreditni pogodbi.   

PRAVNI VIR:
Zakon o potrošniških kreditih (UL RS 70/2000, 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *