Minimalne pravne podlage za majhne poslovne subjekte

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 06.01.2011

Kakšne dokumente in knjige morajo voditi majhna podjetja in samostojni podjetniki ter kako dolgo jih morajo hraniti.


Trajnost zapisov na papirnih originalih je lahko problematična, saj je od papirja odvisno, po kakšnem času zapis zbledi. (BigStockPhoto)

Za delovanje poslovnih subjektov npr. samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb (v nadaljevanju: podjetja), ki so davčni zavezanci, je vedno več predpisov, ki narekujejo ureditev poslovanja z internimi akti, oziroma predpisujejo, katere interne akte je nujno imeti in kako hraniti poslovne dokumente. Minimalna pravna ureditev je odvisna od velikosti gospodarske družbe. Nepoznavanje ali celo umanjkanje osnovnih internih aktov oziroma pravnih podlag za delovanje podjetja ima lahko negativne posledice, ko se najavi gradbeni, tržni, delovni ali davčni inšpektor.
 
Dokumenti, ki urejajo v podjetjih področje statusnih, delovnih razmerij ter tehnična in poslovna dokumentacija morajo biti urejeni po vsebini.
 
1. Statusna razmerja
 
Akt o ustanovitvi kapitalske družbe – npr. d.o.o. je družbena pogodba, na podlagi katere družbeniki uresničujejo skupne interese s podjetjem. Svoje odločitve o vseh vprašanjih upravljanja sprejemajo s sklepi na skupščini bodisi z večino glasov bodisi s pisnimi izjavami.
 
Če družbo ustanovi samo ena fizična ali pravna oseba, pa sprejme akt v obliki notarskega zapisa namesto družbene pogodbe. Edini družbenik kot ustanovitelj mora odločati o vseh vprašanjih, o katerih odločajo sicer družbeniki v večosebni d.o.o. na skupščini. V enoosebni družbi mora torej edini ustanovitelj sprejemati pisne sklepe, ki jih vpisuje v posebno knjigo sklepov. To pa mora potrditi notar še pred vpisom družbe v register.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *