Minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Avtor: | Objava: 06.01.2004Nov Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj je pomemben predvsem za projektante novih stanovanjskih zgradb oz. projektov obnovitve stanovanjskih stavb ali stanovanj

Pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanj in stanovanjskih stavb, razen stavb oziroma stanovanj, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Graditev po tem pravilniku obsega projektiranje in gradnjo v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri rekonstrukcijah stanovanjskih stavb in pri spremembah namembnosti v stanovanjske stavbe
, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo.  

Pri rekonstrukcijah stavb, zaščitenih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se ta pravilnik uporablja le, če ni z njimi v nasprotju. 

Stanovanjska stavba ter stanovanje morata biti zgrajena oziroma rekonstruirana tako, da ob normalnem vzdrževanju ves čas svoje uporabe izpolnjujeta vse zahteve in pogoje po tem pravilniku. 

Izpolnjevanje zahtev tega pravilnika mora biti razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo gradbeni inšpektorji. 
 
VELJAVNOST:
Od 31.12.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(UL RS 125/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *