Ministrstvo bo pooblaščalo podjetnike za presojanje vplivov na okolje

Avtor: | Objava: 10.05.2002Ministrstvo za okolje in prostor bo en mesec po objavi Pravilnika objavilo javni poziv za pridobitev pooblastila za opravljanje presoje tveganj za naravo. Presojo tveganja se opravi, da se ugotovi, ali bo vnos ali gojitev tujerodnih prostoživečih rastlin ali živali v naravi ogrozil naravno ravnovesje.
Pooblastilo za presojo tveganja lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- je gospodarska družba ali zavod ali samostojni podjetnik,
- je registrirana za dejavnost raziskovanja s področja naravoslovja in tehnologije,
- ima pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku najmanj ena oseba (ki je odgovorna za izvedbo presoje tveganja) univerzitetno izobrazbo s področja naravoslovnih znanosti in je ta oseba v zadnjih 10-ih letih objavila najmanj eno znanstveno delo ali dva recenzirana strokovna članka, s katerimi se izkazuje poznavanje ekologije in biologije skupine, za katero se presoja opravlja.
 
Vloga se vloži pri Ministrstvu za okolje in prostor. Pooblastilo se pridobi za določeno živalsko ali rastlinsko vrsto, za katero se bo presoja tveganja opravljala. Pooblastilo se pridobi za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja. O vseh spremembah glede pogojev za pridobitev pooblastila je treba obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor v 8-ih dneh.
 
Pooblastilo se lahko tudi odvzame, in sicer v dveh primerih:
- če pooblaščena oseba ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje presoje tveganja,
- če presoja in poročilo nista opravljana v skladu s pravilnikom.
 
VELJAVNOST:
Od 01.06.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (UL RS 43/2002)
Zakon o ohranjanju narave (UL RS 56/99, 31/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *